Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Słownictwo w piosenkach: Mniej typowe Merry Christmas. Part 2

Christmas songs. Tworzą atmosferę świąteczną i przesycają nas dźwiękami. W poprzednim wpisie https://sylwiaonline.school.blog/2019/12/17/slownictwo-w-piosenkach-mniej-typowe-merry-christmas/ podzieliłam się z Wami niektórymi moimi ulubionymi świątecznymi piosenkami.

Teraz chciałabym dodać jeszcze kilka, które brzmią inaczej niż klasyki z radia. Co powiecie na wersję heavy metal lub reggae? Będzie też absolutnie najlepsze wykonanie na świecie „Silent Night”.

„Little Drummer Boy”- Mały bębniarz. W tekście słyszymy: Chodź, powiedzieli, zobaczyć nowo narodzonego króla, by złożyć mu dary. Małe dziecię, ja także jestem ubogim chłopcem, ale zagram dla Ciebie.”

 • Vocabulary:
 • come- przychodzić
 • they told me- powiedzieli mi; told– forma przeszła od tell
 • A newborn King- nowo narodzony król
 • see- widzieć, zobaczyć
 • our finest gifts- nasze najlepsze dary
 • bring- przynosić
 • lay- położyć
 • to honor – uhonorować
 • a poor boy – biedny, ubogi chłopiec
 • That’s fit to give our King- odpowiedni, by podarować naszemu królowi
 • Shall I play for You- Czyż mogę zagrać dla ciebie?
 • Mary nodded- Maria kiwnęła
 • The ox and lamb- wół i jagnię
 • I played my best for him- zagrałem dla niego najlepiej.

To wersja instrumentalna „Carol of The Bells” – Kolędy dzwonów. Tutaj wersja z tekstem. https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8

A to kolejny utwór. „God Rest Ye Merry Gentlemem” w wersji dla miłośników ostrzejszej muzyki.

 • Vocabulary
 • merry – wesoły, radosny
 • dismay- niepokój, przerażenie
 • remember- pamiętaj
 • Christ, the savior- Chrystus, zbawca
 • When we were gone astray- gdy zeszliśmy na manowce; na złą drogę
 • tidings- wieści

Było rockowo, a teraz jeszcze inaczej. Rihanna śpiewa o narodzonym dziecku, które śpi w ramionach matki. Tym razem tekst przenosi nas do Betlejem, a muzyka przywodzi na myśl ciepłą, spokojną noc.

 • Vocabulary:
 • peacefully – spokojnie
 • our praises – nasze pochwały
 • newborn king – nowo narodzony król
 •  a wondrous sight – cudowny widok
 • a star was shining brighter than I’d ever seen before – gwiazda świeciła jaśniej niż kiedykolwiek widziałam
 •  a host of angels sang to me, never heard a song so pure – tu: zastęp aniołów śpiewał dla mnie, nigdy nie słyszałam tak czystej pieśni
 • Three mighty kings  – trzech potężnych królów (w stopniowaniu przymiotnik: mighty- mightier- the mightiest)
 • seek – szukać
 • beneath- poniżej

I na koniec absolutnie anielskie wykonanie „Cichej nocy”. Teledysk zdaje się nawiązywać do „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Do tej pory ta wersja uważana jest za najlepszą na świecie. Zgadzacie się?

Reklama

Słownictwo w piosenkach: Body

Człowiek, emocje, uczucia, wygląd zewnętrzny, części ciała to zwykle pierwszy dział w repetytorium ósmoklasisty i maturzysty.
Task 1. Wysłuchaj piosenki i wypisz jak najwięcej części ciała.
Sprawdź się z tekstem.
Task 2: Przetłumacz słowa nowe i nieznane i utwórz z nimi zdania.
Task 3. Zaśpiewaj piosenkę, żeby ćwiczyć wymowę.
https://youtu.be/nhBorPm6JjQ
Have fun and good luck 

Słownictwo w piosenkach: Mniej typowe Merry Christmas part 1.

Słownictwo w piosenkach: Christmas

Kocham ten czas. Zawsze przygotowuję świąteczne lekcje i gdy przeprowadzę je z kilkoma osobami i klasami, to już jestem bardzo wprowadzona w nastrój świąteczny 🙂 Uczniowie i słuchacze szczególnie upodobali sobie piosenki świąteczne. Oczywiście króluje „Last Christmas” Wham (https://youtu.be/E8gmARGvPlI) i „All I Want for Christmas” Mariah Carrey ( https://youtu.be/yXQViqx6GMY). Choć nie jestem ich zwolenniczką, to niezaprzeczalnie ich śpiewanie ćwiczy wymowę, słuchanie i rozumienie. Zdecydowanie wolę mniej popularne, ale absolutnie fenomenalne wykonania coverów świątecznych przez PENTATONIX, którzy towarzyszą nam od wielu dni.

Zacznę od mojej ulubionej i poruszającej „Mary Did You Know” (Mario, czy wiedziałaś?). W tekście narrator pyta Marii, czy wiedziała, że jej maleńki chłopczyk ocali świat, będzie chodził po wodzie, zwróci wzrok niewidomym, a słuch niesłyszącym. Wielokrotnie powtarza, że”your baby boy”- twój syneczek, maleńki chłopiec, jest Panem stworzenia, potężnym, wielkim, wspaniałym.

Tekst

Mary did you know that your baby boy will one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you’ve delivered, will soon deliver you.

Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God.

The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again.
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb.

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven’s perfect Lamb?
This sleeping child you’re holding is the great I AM.

Źródło: LyricFind Autorzy utworu: Buddy Greene / Mark Lowry

 • Vocabulary (słownictwo):
 • walk on water – chodzić po wodzie
 • save – ocalić
 • our sons and daughters – naszych synów i córki
 • to make something new- odnowić coś; w tekście: Has come to make you new- Przyszedł, by Cię odnowić
 • deliver- dostarczać, przekazać np. towar, ALE tu oznacza: rodzić, powić na świat
 • This child that you’ve delivered, will soon deliver you – Dziecko, które zrodziłaś, wkrótce odrodzi Ciebie.
 • give- dać
 • sight- wzrok
 • a blind man – ślepiec, niewidomy
 • calm a storm – uciszy burzę
 • has walked where angels trod – spacerował, gdzie kroczyli aniołowie (tread- kroczyć; forma przeszła- trod
 • the deaf will hear – głusi usłyszą
 • the dead will live again – martwi znowu będą żyć
 • the lame will leap – kalecy, chromi przeskoczą
 • the dumb will speak- niemi przemówią
 • the praises of the lamb – pochwały baranka
 • Lord of all creation – Pan stworzenia
 • rule the nations – rządzić narodami
 • That sleeping child you’re holding is the great I am – To śpiące dziecko, które trzymasz jest wielkim JAM JEST.

Kolejny mniej świąteczny, bardziej zimowy utwór to „White Winter Hymnal”. W tekście dzieje się niewiele, tak naprawdę to tylko jeden wers, w którym narrator mówi, że podążał (follow) za grupą (pack) opatuloną w płaszcze, czerwone szale, żeby uchronić małe główki o upadnięcia w śnieg. Za to muzycznie, choreograficznie jest pięknie!

 • I was following – Podążałam za ( konstrukcja w czasie past continuous /przeszły niedokonany/ was/were + czasownik -ing)
 • to swallow- połykać, TU: zatopieni, ukryci
 • coats
 • a scarf- szal, chustka; liczba mnoga = scarves
 • to keep – utrzymać
 • I turned ’round (around)- Odwróciłam się
 • turn the white snow red- zamienić biały śnieg w czerwień
 • as strawberries in the summertime – jak truskawki latem

I na koniec „Winter Song”, którą wykonują SARA BAREILLES & INGRID MICHAELSON. Nostalgiczna, śnieżna, zimowa. Do słuchania pod kocem z kubkiem gorącego kakao w ręku.

 • Vocabulary:
 • a beacon in the night – latarnia nocą
 • sea – morze
 • storm- burza
 • a distant star – odległa gwiazda
 • December- grudzień
 • You’re not where you belong, inside my arms – Nie ma Cię tam, gdzie należysz, w moich ramionach
 • harvester of light – żniwiarka światła

Have fun and good luck 🙂

Dajcie znać jakie są Wasze typy.

Gramatyka w piosenkach: Adjectives (przymiotniki)

Tym razem o przymiotniku. Stopniujemy go, aby podkreślić różnice między rzeczownikami/przedmiotami/osobami: tall (wysoki)- taller (wyższy) – the tallest (najwyższy).
Są oczywiście wyjątki i inne, niż podane wyżej, sposoby stopniowania, ale o tym nie w dzisiejszym poście.
Jeśli natomiast chcemy porównać jedną rzecz do drugiej, potrzebujemy tylko pierwszego stopnia i wyrażenia as…as (tak…, jak). Np. Sara is as tall as Zosia :). (Pozdrawiam :))
Tak, jak wykorzystała to Lenka w swoim utworze „Everything at once” (Wszystko od razu)
https://www.youtube.com/watch?v=eE9tV1WGTgE

Task 1: Wykonaj 2 ćwiczenia z podanej strony
https://en.islcollective.com/…/lenka-everything-once…/105677
1) Odszukaj nazwy zwierząt
2) Posłuchaj piosenki i wpisz podane słowa w odpowiednie miejsca.
Task 2*: Napisz II i III stopień 10 wybranych przymiotników.

Pozostając w temacie przymiotników (i nie tylko) podrzucam Wam piosenkę o przeciwieństwach (ang. opposites). Internet oferuje mnóstwo materiałów w tym temacie, a Katy Perry ma dla nas „Hot & Cold”
https://www.youtube.com/watch?v=kTHNpusq654
Task 1: O jakich przeciwieństwach śpiewa wokalistka? Wypisz i nazwij je.

Good luck and have fun 

Christmas is coming…

Już trwa odliczanie. ❄️🎅🎄 🎁🎁. Wolicie otrzymywać (get, receive) czy dawać (give) prezenty 🎁?
get- dostać
receive- otrzymywać
give- dawać
What was the best present you have ever recieved? (Jaki był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałeś? )
What was the best present you have ever given? Jaki był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dałeś? )
Moi uczniowie pokochali ten film. A Wam jak się podoba?
https://www.youtube.com/watch?v=4f4Ve-fuuZQ
A tu link do zadań do filmu: (poziom średniozaawansowany B1/B2)
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/…/christmas-gi…

Słownictwo bożonarodzeniowe: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/christmas